VIP ENGLISH - Chính sách hoàn học phí

VIP ENGLISH - tiếng Anh cá nhân hóa 1-1 hàng đầu Việt Nam, học trực tuyến, lớp 1 thầy 1 trò

VIP ENGLISH - tiếng Anh cá nhân hóa 1-1 hàng đầu Việt Nam, học trực tuyến, lớp 1 thầy 1 trò

VIP ENGLISH - tiếng Anh cá nhân hóa 1-1 hàng đầu Việt Nam, học trực tuyến, lớp 1 thầy 1 trò


Chính sách hoàn học phí

Nếu có bất kỳ sự không hài lòng nào về hiệu quả khóa học hoặc có lý do bất khả kháng, hoặc do nhu cầu học không còn, học viên có thể được hoàn lại học phí theo các quy định dưới đây:

1. Áp dụng với các khóa học đang diễn ra hoặc các khóa học bảo lưu nhưng chưa hết thời hạn tối đa được sử dụng dịch vụ (đã cộng thêm thời hạn bảo lưu tối đa tương ứng theo từng loại khóa học).

2. Áp dụng hoàn học phí với khóa học có độ dài tối thiểu là 48 buổi học.

3. Học phí được hoàn trả là 60% giá trị còn lại của khóa học sau khi trừ đi giá trị đã học được tính theo bước giá điều kiện ứng với giá trị khóa học của số giờ đã học đó.

4. Trường hợp Học viên thanh toán bằng hình thức “trả góp qua thẻ tín dụng”, giá trị còn lại của khóa học được tính sau khi trừ phí chuyển đổi trả góp mà VIP English đã hỗ trợ (nếu có), các khoản phí và lãi suất được hỗ trợ (nếu có), phí quẹt thẻ của đối tác trung gian thanh toán (nếu có), và giá trị đã học được tính theo bước giá điều kiện ứng với giá trị khóa học của số giờ đã học đó (lý do: do chính sách của ngân hàng nên giao dịch trả góp không thể được hủy sau khi đã chuyển đổi trả góp thành công).

5. Công thức tính cụ thể khi hoàn học phí:

Giá trị còn lại của khóa học = Tổng giá trị mà học viên đã thanh toán – giá trị số giờ đã học tính theo bước giá điều kiện của số giờ đã học đó – phí chuyển đổi trả góp ngân hàng đã được hỗ trợ (nếu có) – phí quẹt thẻ/cổng thanh toán (nếu có)

Số tiền hoàn lại = 60% giá trị còn lại của khóa học

6. Đối với khóa học mà Học viên được quyền đóng học phí thành nhiều lần, chỉ áp dụng chính sách hoàn học phí sau khi Học viên đã hoàn thiện tất cả các lần đóng học phí.

7. Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với một khách hàng. Học phí hoàn lại được hoàn về đúng tài khoản của người đã thanh toán khóa học.

8. Không áp dụng trong hoàn học phí trong trường hợp Học viên muốn hoàn tiền để mua khóa tương tự tại nơi khác (không phải VIP English); hoặc do lỗi kỹ thuật khách quan từ phía học viên (thiết bị hoặc đường truyền mạng không đáp ứng); hoặc do Học viên không thu xếp được thời gian; hoặc chưa tham khảo kỹ nội dung khóa học trước khi mua; hoặc do Học viên không thích học hoặc thấy nội dung khóa học chưa phù hợp…

Trường hợp Học viên chưa thu xếp được thời gian học trong thời gian này, chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ Học viên với chính sách gia hạn thời gian bảo lưu tối đa của khóa học như một hình thức phụ phí của khóa học.

9. Chính sách hoàn học phí chỉ áp dụng khi Học viên đã trải qua ít nhất 5 buổi học và chưa vượt quá 50% tổng số giờ học của khóa học.

Trường hợp nếu đã vượt quá 50% tổng số giờ học hoặc các trường hợp khác không thỏa chính sách này thì tuy chúng tôi chưa hỗ trợ hoàn học phí nhưng sẽ vẫn có thể hỗ trợ Học viên chuyển nhượng khóa học cho người khác (nếu chưa vượt quá số lần chuyển nhượng tối đa của khóa học) hoặc chuyển đổi sang khóa học khác tương đương.

10. Thời gian xử lý hoàn học phí: sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hoàn tiền đúng quy định của học viên bằng văn bản về việc đồng ý nhận hoàn lại học phí theo quy định này.

11. Cách thức: Học viên gửi đề nghị văn bản đến learn@vipenglish.asia để được hỗ trợ trực tiếp.

12. Ghi chú: Hoàn tiền học phí theo “bước giá điều kiện” có nghĩa là, học phí của số giờ chưa học được tính = tổng học phí đã đóng của cả khóa học – học phí của số giờ đã học. Học phí của số giờ đã học được tính theo “bước giá điều kiện” có nghĩa là, tại mỗi mốc thời gian theo số giờ đã học thì sẽ có mức học phí của ưu đãi của số giờ đó.

Học phí ưu đãi chỉ được áp dụng nếu như học viên tham gia học toàn bộ khóa học với tổng số giờ như học. Trong trường hợp học viên không tham gia học tập đủ toàn bộ số giờ đó thì học phí theo giờ sẽ được tính theo các mốc giờ cụ thể chứ không tính theo học phí đã đóng ban đầu.