VIP ENGLISH - Chính sách hoàn học phí

VIP ENGLISH - tiếng Anh cá nhân hóa 1-1 hàng đầu Việt Nam, học trực tuyến, lớp 1 thầy 1 trò

VIP ENGLISH - tiếng Anh cá nhân hóa 1-1 hàng đầu Việt Nam, học trực tuyến, lớp 1 thầy 1 trò

VIP ENGLISH - tiếng Anh cá nhân hóa 1-1 hàng đầu Việt Nam, học trực tuyến, lớp 1 thầy 1 trò


Chính sách hoàn học phí

Khách hàng nếu không còn nhu cầu học tập nữa hoặc nếu không cảm thấy hài lòng hoặc vì có lý do bất khả kháng từ các nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan dẫn đến không thể theo học nữa thì có thể được hoàn lại học phí theo các quy định dưới đây:

1. Áp dụng với các khóa học đang diễn ra hoặc các khóa học bảo lưu nhưng chưa hết thời hạn tối đa được sử dụng dịch vụ (đã cộng thêm thời hạn bảo lưu tối đa tương ứng theo từng loại khóa học).

2. Áp dụng hoàn học phí với khóa học có thời gian mặc định tối thiểu là 6 tháng. Không áp dụng hoàn phí đối với các khóa trải nghiệm.

3. Học phí được hoàn trả là 60% giá trị còn lại của khóa học sau khi trừ đi giá trị dịch vụ đã sử dụng tính theo bước giá điều kiện ứng với giá trị khóa học của số giờ đã học và các dịch vụ mà khách hàng đã sử dụng.

4. Trường hợp Học viên thanh toán bằng hình thức “trả góp qua thẻ tín dụng”, giá trị còn lại của khóa học được tính sau khi trừ phí chuyển đổi trả góp mà VIP English đã hỗ trợ (nếu có), các khoản phí và lãi suất được hỗ trợ (nếu có), phí quẹt thẻ của đối tác trung gian thanh toán (nếu có), và giá trị đã học được tính theo bước giá điều kiện ứng với giá trị khóa học của số giờ đã học đó (lý do: do chính sách của ngân hàng nên giao dịch trả góp không thể được hủy sau khi đã chuyển đổi trả góp thành công).

5. Công thức tính cụ thể khi hoàn học phí:

Giá trị còn lại của khóa học = Tổng giá trị mà học viên đã thanh toán – giá trị dịch vụ đã sử dụng đã sử dụng tính theo bước giá điều kiện của số giờ đã học đó và các dịch vụ mà khách hàng đã sử dụng – phí chuyển đổi trả góp ngân hàng đã được hỗ trợ (nếu có) – phí quẹt thẻ/cổng thanh toán (nếu có).

Số tiền hoàn lại = 60% giá trị còn lại của khóa học.

6. Đối với khóa học mà Học viên được quyền đóng học phí thành nhiều lần, chỉ áp dụng chính sách hoàn học phí sau khi Học viên đã hoàn thiện tất cả các lần đóng học phí.

7. Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với một khách hàng. Học phí hoàn lại được hoàn về đúng tài khoản của chủ thể khách hàng thanh toán khóa học và là chủ thể hợp đồng đứng ra mua khóa học.

8. Không áp dụng trong hoàn học phí trong trường hợp Học viên muốn hoàn tiền để mua khóa tương tự tại nơi khác (không phải VIP English); hoặc do lỗi kỹ thuật khách quan từ phía học viên (thiết bị hoặc đường truyền mạng không đáp ứng); hoặc do Học viên không thu xếp được thời gian; hoặc chưa tham khảo kỹ nội dung khóa học trước khi mua; hoặc do Học viên không thích học hoặc thấy nội dung khóa học chưa phù hợp… hoặc do bản thân Học viên không sắp xếp được thời gian tự học, ôn tập gây ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng khóa học…

Trường hợp Học viên chưa thu xếp được thời gian học trong thời gian này, chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ Học viên với chính sách gia hạn thời hạn bảo lưu tối đa của khóa học như một hình thức phụ phí của khóa học.

9. Chính sách hoàn học phí chỉ áp dụng khi Học viên đã trải qua ít nhất 5 buổi học của khóa học và chưa vượt quá phân nửa khóa học. Không áp dụng hoàn phí đối với các khóa trải nghiệm hoặc khóa có ưu đãi đặc biệt.

Trường hợp nếu đã vượt quá phân nửa khóa học hoặc các trường hợp khác không thỏa chính sách này thì tuy chúng tôi chưa hỗ trợ hoàn học phí nhưng sẽ vẫn có thể hỗ trợ Học viên chuyển nhượng khóa học cho người khác (nếu chưa vượt quá số lần chuyển nhượng tối đa của khóa học) hoặc chuyển đổi sang khóa học khác tương đương.

10. Trường hợp chuyển nhượng khóa học cho Học viên khác hoặc chuyển đổi sang khóa học khác thì công thức tính như sau:

Giá trị còn lại của khóa học đã học = Tổng giá trị mà học viên đã thanh toán – giá trị dịch vụ đã sử dụng đã sử dụng tính theo bước giá điều kiện của số giờ đã học đó và các dịch vụ mà khách hàng đã sử dụng – phí chuyển đổi trả góp ngân hàng đã được hỗ trợ (nếu có) – phí quẹt thẻ/cổng thanh toán (nếu có).

Học viên sẽ được chuyển đổi sang khóa học khác có giá trị phù hợp với giá trị còn lại của khóa học đã học.

Trường hợp chuyển nhượng khóa học cho người khác thì Học viên nhận chuyển nhượng có thể lựa chọn bất kỳ khóa học nào đang có của trung tâm phù hợp với nhu cầu bản thân và giá trị còn lại của khóa đã học của người chuyển nhượng. Do khóa học của VIP English là cá nhân hóa theo từng Học viên cho nên mỗi Học viên sẽ được xây lộ trình học tập/phương pháp đào tạo riêng.

Trong trường hợp quy đổi/chuyển đổi khóa học như nêu trên thì Học viên cũng có thể bổ sung học phí để phù hợp với một khóa học mà Học viên có nguyện vọng theo học.

11. Thời gian xử lý hoàn học phí: sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hoàn tiền đúng quy định của học viên bằng văn bản về việc đồng ý nhận hoàn lại học phí theo quy định này.

Chỉ có các trường hợp thực hiện theo đúng quy trình hoàn học phí thì mới được hoàn học phí; mọi trường hợp không theo đúng quy trình hoặc quy định thì đều sẽ không hoặc chưa được xử lý.

12. Cách thức: Khách hàng gửi đề nghị văn bản đến learn@vipenglish.asia để được hỗ trợ trực tiếp. 

Trường hợp hoàn học phí dẫn đến điều chỉnh hóa đơn đã xuất thì Khách hàng cũng sẽ cần thực hiện ký các biên bản phù hợp với quy định của cơ quan thuế và pháp luật; đối với hóa đơn doanh nghiệp thì cần có sự xác nhận của doanh nghiệp.

13. Ghi chú: Hoàn tiền học phí theo “bước giá điều kiện” có nghĩa là, học phí của số giờ chưa học được tính = tổng học phí đã đóng của cả khóa học – học phí của số giờ đã học và dịch vụ đã sử dụng. Học phí của số giờ đã học được tính theo “bước giá điều kiện” có nghĩa là, tại mỗi mốc thời gian theo số giờ đã học thì sẽ có mức học phí ưu đãi của số giờ đó và dịch vụ đã cung cấp tương ứng.

Học phí ưu đãi chỉ được áp dụng nếu như học viên tham gia học toàn bộ khóa học với tổng số giờ ban đầu và không xảy ra trường hợp hoàn lại hoặc chuyển khóa, chuyển đổi, chuyển nhượng. Trong trường hợp học viên không tham gia học tập đầy đủ toàn bộ số giờ đó thì học phí theo giờ sẽ được tính theo các mốc giờ cụ thể chứ không tính theo học phí ưu đãi đã được áp dụng ban đầu theo chính sách ưu đãi đặc biệt dành riêng.