VIP ENGLISH - Bảng học phí gốc khóa học tiếng Anh cao cấp (1 thầy 1 trò)

VIP ENGLISH - tiếng Anh cá nhân hóa 1-1 hàng đầu Việt Nam, học trực tuyến, lớp 1 thầy 1 trò

VIP ENGLISH - tiếng Anh cá nhân hóa 1-1 hàng đầu Việt Nam, học trực tuyến, lớp 1 thầy 1 trò

VIP ENGLISH - tiếng Anh cá nhân hóa 1-1 hàng đầu Việt Nam, học trực tuyến, lớp 1 thầy 1 trò


Bảng học phí gốc khóa học tiếng Anh cao cấp (1 thầy 1 trò)

(Học phí ưu đãi từ 20% – 40%. Vui lòng đăng ký sớm để nhận ưu đãi tốt nhất. Ưu đãi có điều kiện, thời hạn và phạm vi áp dụng; tùy theo chính sách từng tháng hoặc từng thời điểm. Vui lòng liên hệ Chuyên viên Tư vấn để biết thêm chi tiết.)

Giáo viên Việt Nam
(giao tiếp / ngữ pháp / sách giáo khoa / 4 kỹ năng / Starters / Movers / Flyers / KET / PET / Business English / TOEIC)
     270.000 – 360.000 đồng / buổi 60 phút
Giáo viên Việt Nam – IELTS
(chuyên sâu 4 kỹ năng IELTS)
     400.000 – 450.000 đồng / buổi 60 phút
Giáo viên Philippines
(chuyên giao tiếp)
     290.000 – 420.000 đồng / buổi 60 phút
Giáo viên Quality-Europe
(GV Châu Âu chất lượng cao, ngang bản xứ)
     510.000 – 600.000 đồng / buổi 60 phút
Giáo viên Native-South Africa chất lượng cao      510.000 – 600.000 đồng / buổi 60 phút
Giáo viên bản xứ Native-Western
(Anh/Mỹ/Úc/Canada)
     680.000 – 800.000 đồng / buổi 60 phút