VIP ENGLISH - Bảng giá học phí gốc khóa học tiếng Anh cao cấp 1 thầy 1 trò

VIP ENGLISH - tiếng Anh online, 1 thầy 1 trò, tương tác 2 chiều

VIP ENGLISH - tiếng Anh online, 1 thầy 1 trò, tương tác 2 chiều

VIP ENGLISH - tiếng Anh online, 1 thầy 1 trò, tương tác 2 chiều


Bảng giá học phí gốc khóa học tiếng Anh cao cấp 1 thầy 1 trò

(Học phí ưu đãi từ 20% – 40%. Vui lòng đăng ký để nhận ưu đãi tốt nhất. Ưu đãi có điều kiện và thời hạn áp dụng.)

Giáo viên Việt Nam (giao tiếp / ngữ pháp / 4 kỹ năng / Starters / Movers / Flyers / KET / PET / Business English / TOEIC)      270.000 – 360.000 đồng / buổi 60 phút
Giáo viên Việt Nam – IELTS (chuyên sâu 4 kỹ năng IELTS)      400.000 – 450.000 đồng / buổi 60 phút
Giáo viên Philippines (chuyên giao tiếp)      290.000 – 420.000 đồng / buổi 60 phút
Giáo viên Quality-Europe (GV Châu Âu chất lượng cao, ngang bản xứ)      510.000 – 600.000 đồng / buổi 60 phút
Giáo viên Native-South Africa chất lượng cao      510.000 – 600.000 đồng / buổi 60 phút
Giáo viên bản xứ Native-Western (Anh/Mỹ/Úc/Canada)      680.000 – 800.000 đồng / buổi 60 phút

HỌC PHÍ ƯU ĐÃI TỪ 20% – 40%. Vui lòng đăng ký để nhận ưu đãi tốt nhất. Ưu đãi có điều kiện và thời hạn áp dụng.