VIP ENGLISH - Bảng học phí gốc khóa học tiếng Anh cao cấp 1 thầy 1 trò

VIP ENGLISH - tiếng Anh online, 1 thầy 1 trò, tương tác 2 chiều

VIP ENGLISH - tiếng Anh online, 1 thầy 1 trò, tương tác 2 chiều

VIP ENGLISH - tiếng Anh online, 1 thầy 1 trò, tương tác 2 chiều


Bảng học phí gốc khóa học tiếng Anh cao cấp 1 thầy 1 trò

Giáo viên Việt Nam

     275.000 đồng/giờ

Giáo viên Philippines

     275.000 đồng/giờ

Giáo viên Chất lượng cao
(Châu Âu)

     475.000 đồng/giờ

Giáo viên Bản ngữ
(Mỹ/Canada/Anh/Úc)

     625.000 đồng/giờ

Giáo viên IELTS Việt Nam

     375.000 đồng/giờ

Giáo viên IELTS Châu Âu

     525.000 đồng/giờ

Giáo viên IELTS Bản ngữ

     675.000 đồng/giờ

  

HỌC PHÍ ƯU ĐÃI TỪ 20% – 50%.
Vui lòng đăng ký để nhận ưu đãi tốt nhất.
Ưu đãi có điều kiện và thời hạn áp dụng.